Het fundament van innerlijke zekerheid

Veel mensen zoeken innerlijke zekerheid en we voelen ons allemaal wel eens onzeker. De een meer dan de ander maar ik moet de mens nog tegenkomen die vrij van onzekerheid is. Als antwoord op deze onzekerheid zoeken we in onze tijd naar vaste grond onder onze voeten in een pragmatische levenshouding. Althans, dat is een trend die Covey beschrijft in zijn boek.

Het pragmatisme gaat er vanuit dat je met technieken en stappenplannen kunt krijgen wat je wil. En dus ook wat je moet doen om je goed te voelen, om zelfverzekerd te zijn en om succes te hebben. Volgens Covey creëer je hiermee echter geen duurzame voedingsbodem voor succes op lange termijn. Met een pragmatische levenshouding blijf je afhankelijk van je resultaten en als je niet uitkijkt ook van uiterlijkheden als een mooie fiets en hippe zonnebril. En wat als het stappenplan niet (meer) werkt of als mensen zich toch niet helemaal serieus genomen voelen als je vanuit een pragmatische insteek belangstelling voor ze toont? Je toont immers belangstelling vanuit de aanname dat je daar iets voor terugkrijgt, niet omdat je echt geïnteresseerd bent in de ander. En dat kan dan toch een wrang bijsmaakje geven aan het contact. Terecht overigens. Een pragmatische levenshouding maakt eigen belang leidend bij ons handelen, wat makkelijk ontaardt in een vorm van (onbedoeld) egoïsme en egocentrisme.

Covey stelt hier tegenover dat een principiële aanpak wel leidt tot echte onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid die cruciaal is voor de hoogste vorm van volwassenheid: samenwerken vanuit een wederzijdse afhankelijkheid.

Op basis van principes kun je een stabiele innerlijke zekerheid opbouwen. Principes die belangrijke waarden dienen. Principes die echt onafhankelijk zijn van de ander en die bovendien tijdloos zijn en dus niet aan verandering onderhevig. De principiële levenshouding gaat er van uit dat principes als redelijkheid en eerlijkheid het fundament zijn voor duurzaam succes. Succes kun je hierbij wellicht beter opvatten als een geslaagd en mooi leven.

De principiële levenshouding gaat vooral over wie jij wil zijn in de wereld. Je hebt daarbij altijd de vrijheid om dat vorm te geven conform je principes. Zelfs in de gevangenis. Ook dan kun je vanuit je principes handelen. Volgens Covey leiden goed verankerde principes tot echte innerlijke zekerheid en daarmee tot onafhankelijkheid en een stabiele basis voor duurzaam succes. Je bent nog steeds afhankelijk van schone lucht, gezonde voeding en dak boven je hoofd, maar in je benadering van de wereld en bij de keuzes die je maakt laat je je leiden door je tijdloze en onveranderlijke principes.

Principes zijn doorgaans universeel en van alle tijden. Er zijn namelijk geen tijden geweest dat oneerlijk zijn en onredelijkheid deugden waren. Deze principes worden door iedereen hoog aangeslagen. Wat niet hetzelfde is als dat ze ook gepraktiseerd worden uiteraard. Doe je dat wel dan geeft je dit een onveranderlijke basis die onafhankelijk is van anderen, onafhankelijk van de omstandigheden en onafhankelijk van de tijdgeest.

Ook op de fiets is jouw levenshouding relevant. Doe je wat anderen doen of kies je zelf voor wat je wel en niet doet en op basis waarvan maak je dan je keuzes? En hoe ga je om met andere fietsliefhebbers en bijvoorbeeld wandelaars onderweg? Doe je wat anderen van je verwachten of kies je zelf? Als je je laat leiden door wat je zelf belangrijk vindt en door je principes die dienen wat belangrijk is voor jou, dan creëren we daarmee ook andere ervaringen en avonturen.

Een opdracht voor je volgende rit

Zelf ga ik de volgende opdracht doen (tijdens een fietsrit) omdat ik wel aanvoel dat principes verankeren iets goeds is. Onze principes hebben namelijk een sterke relatie met onze allerbelangrijkste waarden. De functie van principes is misschien wel dat ze onze diepste waarden activeren en tot uitdrukking brengen in ons leven. En heel vaak weten we wel wat er echt toe doet, maar om nou te zeggen dat we dat centraal stellen…

  • Schrijf 3 tot 5 principes op die je heel belangrijk vindt
  • Beschrijf ieder principe met ongeveer 200 woorden
  • Evalueer een maand lang dagelijks de principes in de praktijk: was ik eerlijk in die situatie, was ik vandaag… Etc.
  • Ga het gesprek aan over principes met je partner of een goede vriend of vriendin
  • Beschrijf na een maand jouw ontwikkeling als mens op basis van je principes en vraag jezelf af of hoe het staat met je innerlijke zekerheid versus onzekerheid in de praktijk
  • Optioneel: herhaal deze opdracht over 6 maanden 😊

Je hebt gegarandeerd een hele andere rit als je deze opdracht meeneemt!

Groet Christiaan

keyboard_arrow_up