Eigenschap 6 – Synergie

Dit is misschien wel de moeilijkste eigenschap van allemaal. Synergie creëren. Het vergt van ons dat de voorgaande eigenschappen behoorlijk op orde zijn. Het vergt ook het omarmen van elkaars verschillen. Covey stelt zelfs: “als twee mensen dezelfde mening hebben, dan is er 1 overbodig”. Geweldige zin vind ik! En een heel goed advies voor deze tijd van toenemende polarisatie.

Dus ja, er moet voldoende overlap zijn (denk aan gemeenschappelijke waarden en principes, hetzelfde einde voor ogen hebben en denken in overvloed), anders kun je niet samen op pad, maar eenmaal op pad komen we hoe dan ook verschillen tegen. Verschillen waarin we vaak een keuze zien (het een of het ander), keuzes die ook tot strijd kunnen leiden. Covey benadrukt dat onze verschillen middels synergie (wat in feite creatieve kruisbestuiving is) tot iets veel beters kunnen leiden. Dit vergt van ons dat we onze eigen gedachten, inzichten en ideeën dichtbij ons houden en ook echt inbrengen, maar met heel veel ruimte voor die van anderen. Het vergt ook dat onze verschillen bij elkaar mogen komen, elkaar mogen beïnvloeden en nieuwe verbindingen mogen aangaan.

Dat klinkt wellicht wat vaag, maar creativiteit is hoofdzakelijk het vermogen om dingen bij elkaar te brengen die nog niet verbonden zijn en die een sterke chemie hebben waardoor iets nieuws kan ontstaan. Iets dat nieuwe mogelijkheden creëert en dus kan leiden tot nieuwe, verrijkende ervaringen, inzichten en daden die onze belangrijkste waarden dienen. Zou dat niet het geval zijn dan zijn we vergeten onze principes en kernwaarden te koesteren en dichtbij te houden.

Zie het als een uitnodiging om mee te doen, om mee te denken en om je zienswijzen, inzichten en ideeën te delen met anderen (ook met ons). We horen heel graag van je. En omgekeerd, om nog meer open te staan voor die van anderen en als jouw ideeën en die van anderen op tafel liggen het resultaat niet te zien als een keuze moment (wat is het beste idee/plan), maar te zien als bouwstenen voor iets waar niemand nog aan heeft gedacht. En daarover gaat het creëren van synergie met als belofte dat tijdens dat creatieve proces de beste en meest waardevolle oplossingen, ervaringen, richtingen, activiteiten ontstaan.

Groet Christiaan

keyboard_arrow_up